SULUK HOMEPAGE

Hamba Yang Diredhoi 

Maka memadailah daripada balasan Allah akan dikau atas kebaktian itu bahawa Redho Ia akan dikau bagi taat itu halnya.

AN-NUR

Di Sebalik Cahaya Biasa
Perspektif Cahaya
NUR ALLAH
Misykatul Anwar

USUL

 

Ini bukanlah soal Mengenal Allah apabila hijab itu tersingkap,  tetapi adalah soal MengenalNya dalam hijab itu sendiri..........Kesempurnaan adab itu ialah memerlukan hijab itu dipelihara.........Selamat Datang Ke Halaman Suluk.  Semoga kunjungan anda diberkati Allah.   Maklumat di laman ini hanyalah sekadar panduan dan pengenalan kepada satu cabang ilmu dalam agama yang sering dilupakan. Untuk mengenali dan mendalaminya,  sayugianya...Carilah  guru yang ahli kerana bagi tiap-tiap ilmu itu ada ahlinya....Jazakallahu Khoir...

PENGAJIAN TASAUF

PENGAJIAN KITAB TUA

Cinta Ketuhanan
    Salutan Pada Mata Yg Memandang
Hamba Yang Diredhoi 
     Cukuplah Daripada Semua Balasan
Sebab Musabbab
    Salutan Pada Mata Yg Memandang
Balasan yang disegerakan 
     Sebelum dam Sewaktu Ibadat 
Ketinggian Makrifat Aulia Allah  
     Memahami Kalimah Kesufian Mereka
Pengajian Kitab Hikam Ibnu Athoillah 
     Kitab Tua Wali Allah Tok Pulau Manis
Dari Aku Untuk Aku
     Kenali Urusan Aku & Orang-orang Tua
Pengajian Kitab Hikam Abi Madyan 
     Kitab Tua Karangan Wali Qutub
Paling Merendah Diri
     Pandangan Yang Paling Sederhana
Pengajian Ilmu Laduni Dari Allah  
     Teori Ilmu Tasauf /Pengajian Rabbani
Gunanya Kesusahan dan Kesukaran
     Hidup Yang Lebih Baik 
Kitab Kimiya' As-Sa'adah 
     Kitab Mistik Sufi Karya Imam Ghazal
Sahabat Yang Berkata  "Aku"
     Dua Benang Dalam Satu Jarum
Kitab Misykatul Anwar
     Kupasan An-Nur oleh Imam Ghazali
Penyakit 'Ajib atau 'Ujub 
     Yang memadamkan cahaya mata hati
Ilmu Usuluddin/Ilmu Tauhid 
     Asas Permulaan Menuju Makrifat 
Pemaparan Urusan Qhoibiyah  
     Ilmu Tanpa Belajar Tanpa Guru
Mengenal Diri Mengenal Allah 
    Jalan Menuju Hakikat Makrifat
Hakikat Sekarang
     Di manakah Bezanya Dulu Kini Esok
Pengajian Kitab BahrulMahzi[Fekah] 
     Kuliah oleh Ustaz Shamsuri Haji Ahmad 

KEINDAHAN SYARIAT

BUTIR-BUTIR ILMU

Thoriqat Muhammadiyyah 
Thoriq Menuju Kesempurnaan Hakikat 
Keutamaan Menuntut Ilmu 
Petikan dari Tanbihul Ghafilin
Debat Ulama Vs Atheis
Bukti Perlunya Ilmu Kalam/Tauhid
Untuk Kaum Ibuku 
Istimewa untuk wanita Islam 
Keajaiban Kejadian Allah 
Untuk golongan yang mahu berfikir 
Masalah Umum Syariat 
Soal Jawab Ustaz di KUSZA 
Kisah Dan Teladan 
Koleksi Cerita Menarik 
Permusuhan Syaitan
Mengenal Tipu Daya dan Kejahatannya
Buah Ilmu & Tanda Ubudiyahmu 
Sheikh Qadir Al-Jailani
Empat Golongan Manusia
[Futuhul Ghaib]
Hakikat Ikhlas Di sisi Sufiah 
Hakikat Niat, Ikhlas dan Sidiq 
Kemuliaan Ilmu Aulia Allah 
Mempertahankan Kebenaran Mereka
Syair Seorang Sufi 
Membuka Hikmah Alam Tinggi
Bicara Sufi Dari Siber 
Petikan Dari Pelbagai Webpage

 

BOADbnr10.gif (6631 bytes)

2001 PERINTIS DUA PULUH DUA PULUH (MA0022297U)
No part of the content on this Web site may be copied and/or used
without an explicit permission from PERINTIS  2020.
Produced by perintis2020